Saturday, July 19, 2008

HAVANA KUFA

Nezuro pane akati pamwe
vadzimu vakafa, hanzi chero tikasweroimba
nekushamatata, kusveroridira pasi
kwaa kuungudza kuti vatinzwe
hanzi hapana chichiripo
nekuti mweya yevatinodana
yakatsakatikawo,kukangosarawo
makuva anoshama n'ai.

Aiwazve, musadaro vehama;
kuoma kuoma hako kwezvinhu
zvichemo zvichiswerova mamvemve
zvisati zvabuda muhana, asi
mapako ataisimboona zvemando zvipoko
azere nevanotiringa
vachikwengana nezvinotivhiringa
kusvikira zuva richadzutuka Kariba.

No comments: