Wednesday, July 30, 2008

HATIRIKANGANWI ZUVARO

Ndiyani angakanganwa izvozvo:
Mitumba yevarume ichizhaka ivhu,
padivi twusikana tuchimveya nekuchohonya pasi
huruva ichipfumbuka, kunge yaidawo kuona
zvikara zvemaoko zvaivanga ngoma.

Anga asvika maZiyoni ekwaMutendi mudunhu;
nesuwo tanga takasungwa mbiradzakondo nemhasa
takati kwaku dande tananga kwayabhon'a ngoma
ndokuwana haikona, hapaidanwa ainzwa.

Hapana angarikanganwa zuvaro
rakakoromokera ruwa rwese kwaRungeya
rwuchiuya kuzoonacho changa chati vhu-u.
Parakandodoka vazhinji vanga vapfakama
mudariro renhendeuko, nekuti yanga yauya

shanduko dunhu rakadekara; changa chauya
chitsva changa chisiri murutsoka
chaivhutumusa hana kana dzesimbi
yanga yasvika nguva yekucheuka
nekuonacho changa chati kobo
Tese tikatendeuka haikona!

No comments: