Thursday, July 31, 2008

GORE RABUDA VENENZIYA

PaMototi taibvukuta pasi
netsoka dzanga dzakarodzwa
kugashira unyanzvi hwaiunzwa naDembo;

Kwaiti Taru, chigero chevhu,
Aiti kana zvasvika haaikendenga
kuti ashandisa dumbu kana garo
chero aikuya pasi chete
kudairira mukwenyimoyo VeNenziya.

Koti mukoma, uyo anga achongodzoka
kubva Joni uko anga andonhongana nesidhudya yake
haiwa, vairioenesa ndondo dairiro
vanhu vakaona ndondo nekukanda mari,
nesuwo taikura tikatowana imwe chenji
yekunovhaira nayo kuzvikoro uku.

Asi gore iroro raVenenziya
ndiro rashaika hure rekwaMurimi
vachiti kwaanga abva uku
anga akoromorana nemago ane mashavi,
isu tichiudza nezvigagairwa zvaifanira
kuti zvikure zviunze roora kumhuri
Vana Raviro vanga vachivhara makoni ehupenyu
Ndiye mhomhomho kwaMurimi kusina
Kana risina zita kobiri ranga raunzwa
Anga akura waMurimi mwanakadzi
Asi pakashaya mhemberero yakaitwa.

No comments: