Friday, October 10, 2008

MUSAITA ZVEKUTAMBA

Ngatisatambaka tichidaro.
Makore mangani tichingowawata
Pasina chaitwa.

Aiwaka!
Zvimwe ngatiti tinotamba.

No comments: