Thursday, October 25, 2007

TIBVIRE APA

Kuswerotivhairira kunge wakabata gidi,
Cheroye ahwina rotari anowira pasi:

Tibvire apa!
Tiendere kubasa utitengechereyo mhuri;
vana vangafamba vari marangwanda
iwe uchiswerotevedzana nemakasi
uchiswerotsvairatwo twushoma twekuhondo
apa musha chiri chiseko cheraini rese?

Hon'o, ungati rinowanikwepi basa,
Hon'o, ungati cherowo mapurazi haasisina pundutso,
asi kana wakavaunza panyika vanavo
unoti vanonobepi chekutandadza ura?

Ha, ibva apa! Iti nyamwi
utiendere Joni kwaperera vamwe,
cheroko Zambia kumakwetye
uko Kwacha rinonzi ratumba pachituro chehushe.

No comments: