Tuesday, July 31, 2007

KUMUTSWA NEUVHIMI

Dzimwe totsunya tosiya dzakadzaro,
koita dziya dzisidongorerwe, dziya dzinogarotutuma
mawara achipopoma saRunde: idzo ndedzekuramwa
ndokuti zvitifambire kuno
ndokuti muwanewo chekubhanzura.

No comments: