Friday, September 26, 2008

CHIMBOSVINURA

Kuona zvasvika pazvava apa
Chiziva kuti zvino zvaipa.

Chimbomira, uture befu
Meso achiuyeva kwenguva refu

Mwezha wepese pawakapfuura napo,
Wotsinzinira maziso kuronda apo

Pasisanzwikwi gutukutu revawakambofamba navo
Ukazovasiya vachindundurutsana nemajana avo.

Ipapa ndipo paungangoti bhebhenuku
Miseve yendangariro ichibaya uku neuku.

No comments: