Monday, April 14, 2008

NANHASI

Iwe duka
usiye vane mashavi ekumeduka
vatandanisane nenhamo
ine mashavi anosutsa makudo--

siya vaunge,
siya vakozvore
mitezo yezvinosipa pundutso.

No comments: