Thursday, November 16, 2006

Zvandatanga

Zvandava kutangezvi
ndozvakapa tsuro ungwaru
akazoswera achemedza vana gudo
vaya vepfungwa dzisina mushumo.

Zvandatangezvi
Ndozvichawedzera umhizha hwataitsvagu huya
apo taiduka muChisiya
tichinzwa nhoroondo dzaVaBhunga
sekuru vangu vaya wekuzobiwa nenguva;
avo vakanditi: "Kurarama huvhura meso."
asi ipapo ndakatsunzunyiswa meso nesetswa
sezvo ndaiva jandu raida mushana.

Asi nhasi ndazosvitanga;
yasvika nguva
yekumbandikira musvo wehupenyu
kwava kuchiunyungudusa mumukanwa weshungu
dzadai kutimhemhairira
mhemhairo yatigwengurisa masango neanoera
ndokutipfakamisa kachakarehwa.

No comments: